Voor wie is deze scan

Deze scan is voor iedereen die een helder beeld wil krijgen van alle activiteiten binnen de eigen organisatie om agressie tegen te gaan. Voor een volledig beeld is de scan opgebouwd uit drie thema’s: het beleid en de organisatie, de uitvoering van het beleid en de borging.

We raden aan om deze scan te laten maken door iedereen die binnen de organisatie overzicht heeft van de activiteiten op het gebied van agressie. De personen die hiervan een goed overzicht hebben, zijn vaak de HRM- of arbo-adviseur, de staffunctionaris, een beveiliger, manager of OR-leden.

Als je je aanmeldt voor een nieuwe scan heb je de mogelijkheid om collega’s uit te nodigen om de scan ook te maken.