Privacy

Het projectteam Veilig Werken in de Zorg respecteert de privacy van gebruikers van de scan en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina staat informatie over hoe het projectteam Veilig Werken in de Zorg omgaat met de gegevens.

Uw gegevens

Met de ingevoerde inloggegevens krijg je een persoonlijke link die toegang geeft tot een eigen afgeschermde omgeving van de scan. Naam en e-mailgegevens gebruiken wij uitsluitend om eventuele vragen te beantwoorden. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Scores en rapportages

Het projectteam Veilig Werken in de Zorg registreert hoe vaak de scan wordt gebruikt. De scores en rapportages worden anoniem naar het projectteam gestuurd om op brancheniveau en zorgbreed inzicht te krijgen in anti-agressiebeleid in de Nederlandse zorgsector. Dit dient uitsluitend als stuurmiddel voor verbeteringen. Namen en e-mailgegevens worden niet naar het projectteam gezonden.